REKRUTACJA Konserwator Osiedlowy Elektryk

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego w Wołominie ogłasza REKRUTACJĘ na Stanowisko Konserwator Osiedlowy Elektryk

Szczegóły zatrudnienia:

 • Miejsce wykonywania pracy: SBM Wołomin Os. Niepodległości w Wołominie
 • Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę
 • Okres próbny: 3 miesiące,
 • Wymiar czasu pracy: pełny etat

Wymagania:

 • Uprawnienia SEP do 1 kV.

Przykładowy zakres wykonywanych prac:

 1. Wykonywanie prac konserwacyjnych, naprawczych i modernizacyjnych w zakresie branży elektrycznej w budynkach mieszkalnych i obiektach technicznych.
 2. Utrzymanie urządzeń i instalacji elektrycznej, odgromowej, sygnalizacyjnej, sterującej, oświetleniowej w stanie sprawności technicznej zgodnej z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 3. Codzienny przegląd urządzeń i instalacji elektroenergetycznej w obiektach technicznych takich jak: hydrofornia, węzły cieplne.
 4. Przy dokonywaniu przeglądów należy sprawdzić:

Czystość urządzeń, układ zasilający urządzeń rozruchowych i zasilających.

 • Urządzenia zabezpieczające, układy sygnalizacyjne i sterownicze.
 • Stopień nagrzania obudowy i łożysk w silnikach.
 • Stan osłon części wirujących.
 • Stan przewodów ochronnych i ich połączenie.
 1. Dokonywanie systematycznych przeglądów instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych w tym:
 • Wewnętrznych linii zasilających.
 • Instalacji oświetleniowej.
 • Rozdzielnie administracyjne i lokatorskie.
 • Instalacja odgromowa.
 • Stan osprzętu na klatkach schodowych, w piwnicach i przed budynkami.
 • Likwidacja uszkodzeń instalacji zagrażających zdrowiu lub życiu mieszkańców.
 • Utrzymanie czystości i sprawności technicznej skrzynek rozdzielczych, tablic elektrycznych piętrowych i głównych, zabezpieczenie ich przed dostępem osób niepowołanych.
 • Sprawdzenie i ewentualna naprawa umocowania przewodów elektrycznych.
 1. Naprawa i wymiana opraw, wyłączników, przycisków oświetleniowych w pomieszczeniach wspólnego użytkowania oraz przed budynkami.
 2. Wymiana bezpieczników, główek i gniazd bezpiecznikowych oraz wyłączników instalacyjnych tablicowych w obwodach administracyjnych danego budynku.
 3. Wykrywanie i likwidacja nielegalnych podłączeń do obwodów administracyjnych i obwodów zasilających.
 4. Wykrywanie przerw i zwarć instalacji elektrycznej oraz usuwanie przyczyn wraz z wymianą uszkodzonych końcówek w obwodzie administracyjnym.
 5. Informowanie administratora osiedla o wszelkich spostrzeżeniach dotyczących
  instalacji i urządzeń elektrycznych.

Kandydaci przystępujący do rekrutacji na stanowisko Konserwator Osiedlowy Elektryk w Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Wołominie powinni złożyć CV w sekretariacie Spółdzielni, przesłać na adres: Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego w Wołominie Al. Niepodległości 17, 05-200 Wołomin lub za pośrednictwem mail: sekretariat@sbm.wolomin.pl z dopiskiem „Konserwator Osiedlowy Elektryk”.

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że na wszystkich klatkach wywieszona została informacja dotycząca zadłużenia danego budynku na dzień 30.06.2023 r. z tytułu opłat eksploatacyjnych. W związku z powyższym przypominamy o regularnym dokonywaniu wpłat.

Harmonogram wymiany wodomierzy

28.08 poniedziałek godz. 11.00- 17.30
 • Kościelna 66,
 • Kościelna 64
godz. 15.30- 18.00
 • Kościelna 60,
 • Kościelna 62
godz. 17.00- 18.30
 • Kościelna 58,
 • Mieszka I 8,
 • Mieszka I 9
29.08 wtorek godz. 11.00- 18.00
 • Słoneczna 3 wodomierze i ciepłomierze
30.08 środa godz. 11.00- 17.00
 • Niepodległości 8,
 • Niepodległości 10,
 • Niepodległości 12,
 • Kościelna 75,
 • Kościelna 73,
 • Królowej Jadwigi 1A
godz. 17.00- 18.30
 • Słoneczna 9,
 • Sasina 10,
 • Armii Krajowej 30,
 • Armii Krajowej 32
25.08 piątek godz. 11.00- 18.30
 • Słoneczna 1 i Słoneczna 2 i ciepłomierze
31.08 czwartek godz. 11.00- 18.30
 • 1 Maja 1,
 • 1 Maja 5,
 • 1 Maja 3
godz. 15.00- 18.30
 • Starowiejska 1a,
 • Fieldorfa 7B,
 • Lipińska 2,
 • Lipińska 4
01.09 piątek godz. 11.00- 18.30
 • Słoneczna 11,
 • Słoneczna 10,
 • Wileńska 73
godz. 15.00- 18.30
 • Długa 25,
 • Długa 27
11.09 poniedziałek godz. 11.00-15.00
 • II termin Słoneczna 1,2,3 wodomierze
godz. 15.00-17.00
 • II Słoneczna 9,10,11,
 • Wileńska 73
godz. 16.30-17.30
 • II Warszawska 14
godz. 17.30-18.30
 • III Długa 25,27
12.09 wtorek godz. 11.00-13.30
 • IV termin 1 Maja 1,
 • 1 Maja 5,
 • 1 Maja 3,
 • Starowiejska 1a,
 • Fieldorfa 9b,
 • Lipińska 2,
 • Lipińska 4
godz. 13.30-15.00
 • IV termin Niepodległości 12,
 • Kościelna 75,
 • Królowej Jadwigi 1A
godz. 15.00-16.00
 • Armii Krajowej 30,
 • Mieszka I 1,
 • Mieszka I 3,
 • Mieszka I 5,
 • Mieszka I 4,
 • Mieszka I 9
godz. 16.00-18.30
 • Kościelna 67, 68, 66, 64, 60,62,
 • K.Wielkiego 4,2
26.09 wtorek godz. 11.00-12.00
 • Słoneczna 1
godz. 12.00-13.00
 • Słoneczna 2,
 • Słoneczna 3
godz. 13.00 -14.00
 • Długa 25,
 • Długa 27
godz. 14.00-15.00
 • Wileńska 73,
 • Słoneczna 10
godz. 15.00-16.00
 • Słoneczna 11,
 • Słoneczna 9
godz. 16.30-18.00
 • Niepodległości 12

W przypadku nieudostępnienia lokalu w trzech terminach dedykowanych dla każdego lokalu i wystąpienia konieczności dodatkowego przyjazdu w celu wymiany wodomierzy, firma TECHEM będzie obciążała SBM kwotą 150,00zł plus VAT, którą zgodnie z Regulaminu Rozliczania Kosztów Gospodarki Zasobów Mieszkaniowych, Spółdzielnia obciąży właściciela lokalu.
W związku z tym prosimy o korzystanie z terminów określonych w ogłoszeniach TECHEM, wywieszonych na klatkach schodowych.

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego w Wołominie posiada do wynajęcia wolny lokal użytkowy usytuowany w przyziemiu budynku, posiadający samodzielne wejścia:

o powierzchni 102 m2 w Wołomin przy ul. Lipińska 87

W celu jego obejrzenia należy kontaktować się z Administracją os. Niepodległości tel. 22 787 32 92.
Osoby zainteresowane wynajęciem proszone są o kontakt pod nr tel. 22 776 22 82

OGŁOSZENIE

W związku z zakończeniem obowiązywania Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej wprowadzonej Ustawą z dnia 13 stycznia 2022r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług w okresie od 1 lutego 2022r do 31 grudnia 2022r. (Dz. U. poz. 196 z późniejszymi zmianami), obniżającej stawkę VAT do wysokości 5% na sprzedaż energii cieplnej, Zarząd Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Wołominie wprowadza z dniem 1 stycznia 2023 roku nowe stawki opłat – zaliczek na centralne ogrzewanie i podgrzanie ciepłej wody uwzględniające aktualny podatek VAT 23%.

Szczegółowy wymiar opłat zostanie Państwu dostarczony w późniejszym terminie.

Wołomin, dn. 03.01.2023r. Zarząd SBM Wołomin

INFORMACJA

Zarząd Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Wołominie informuje, że w dniu 29 września 2022 roku została podpisana umowa współpracy z Zakładem Energetyki Cieplnej w Wołominie w sprawie udzielenia przedpłaty na zakup energii cieplnej.
W dniu 6 października 2022 roku Spółdzielnia dokonała przedpłaty w wysokości 1 miliona złotych na rachunek bankowy Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie z tytułu usług dostawy ciepła.

INFORMACJA

W związku z zatwierdzeniem nowej taryfy przez Urząd Regulacji Energetyki dla Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wołominie na dostawę energii cieplnej Nr DRE.WRC.4210.25.3.2022.336.XVIzm2.ESz z dnia 27.06.2022 r. obowiązującej od dnia 13.07.2022 r. oraz Rządową Tarczą Antyinflacyjną wprowadzoną Ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (Dz.U. z 2022 r., poz. 1488) obniżającej stawkę VAT do wysokości 5% na sprzedaż energii cieplnej do 31 października 2022 r., Zarząd Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Wołominie wprowadza z dniem 1 sierpnia 2022 roku nowe stawki opłat – zaliczek na centralne ogrzewanie i podgrzanie ciepłej wody.

Jednocześnie w celu zmniejszenia kosztów zużycia energii cieplnej postanowił:
– zmniejszyć moc zamówioną w ZEC o 10 % od 1 października 2022 r.,
– zmniejszyć nastawy temperatury w regulatorach pogodowych do lokali o 2°C,
– zmniejszyć temperaturę ciepłej wody użytkowej do 50°C.

 

OGŁOSZENIE

SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO w Wołominie poszukuje osoby na stanowisko KONSERWATOR – HYDRAULIK.
Dobre warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę.
CV prosimy przesłać na adres:
Al. Niepodległości 17, 05-200 Wołomin lub e-mail: sekretariat@sbm.wolomin.pl