OGŁOSZENIE – Podłączenie 5 węzłów cieplnych

Zarząd Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Wołominie zaprasza do składania ofert na podłączenie pięciu węzłów cieplnych po stronie instalacyjnej w budynkach w Wołominie.

Zakres robót obejmuje:

  • podłączenie węzłów po stronie instalacji wewnętrznych instalacji c.o. od zaworów przy modułach do rozdzielaczy c.o.
  • podłączenie naczyń wzbiorczych,
  • podłączenie zasobników (stabilizatorów) c.w.u., do instalacji wewnętrznej c.w.,
  • podłączenie węzłów od zaworów przy modułach c.w. do instalacji cyrkulacji c.w.,
  • podłączenie węzłów od zaworów modułów c.w. do instalacji z.w.
  • próby ciśnieniowe, płukanie, malowanie farbą antykorozyjną, izolacja termiczna wykonanych elementów.

Wszelkich informacji odnośnie zakresu robót udzieli Adam Kiliszek w pokoju nr 15, tel. 227763689.
Oferty prosimy składać w Sekretariacie biura Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Wołominie (pokój nr 3) lub drogą elektroniczną na adres sekretariat@sbm.wolomin.pl w terminie do dnia 14.06.2023 r. do godz. 14:00.