Osiedlowy savoir-vivre

Savoir-vivre to nic innego jak właściwe zachowanie w określonych miejscach i sytuacjach. Dobre maniery to podstawa, które świadczą o naszym wychowaniu i kulturze osobistej.  Etykieta zachowań w sytuacjach codziennych kontaktów między mieszkańcami może pomóc w utrzymaniu pozytywnej atmosfery i harmonii w społeczności. Warto zwrócić uwagę na kilka zasad, które mogą być pomocne:

1. Na klatce schodowej lub w windzie:

 • Pozostawiaj przestrzeń dla osób wchodzących i wychodzących.
 • Upewnij się, że nie blokujesz korytarza, pozwalając innym swobodnie poruszać się.
 • Jeśli ktoś niesie ciężkie rzeczy lub przechodzi z małym dzieckiem, zaoferuj pomoc przy drzwiach.

2. W przestrzeniach wspólnych:

 • Zachowuj ciszę w godzinach nocnych, unikaj głośnych rozmów czy muzyki.
 • Sprzątaj po sobie po korzystaniu z ogólnodostępnych miejsc.
 • Dbaj o porządek i czystość, włącznie z zabezpieczaniem worków ze śmieciami przed ich wyrzuceniem.

3. Podczas korzystania z placów zabaw lub ogrodu:

 • Utrzymuj nadzór nad swoimi dziećmi, aby zapobiec zakłócaniu spokoju sąsiadów.
 • Po zabawie upewnij się, że sprzęt jest pozostawiony w porządku dla innych dzieci.
 • Jeśli organizujesz imprezę na świeżym powietrzu, poinformuj sąsiadów i zwróć uwagę na głośność muzyki.

4. W podstawowych relacjach sąsiedzkich:

 • Wspieraj sąsiadów w potrzebie, oferując pomoc przy drobnych naprawach czy opiece nad zwierzętami.
 • Komunikuj się otwarcie i szczerze, w razie problemów lub konfliktów próbuj rozwiązać je pokojowo.
 • bierz czynny udział w spotkaniach sąsiedzkich, aby poznać się lepiej i omawiać sprawy dotyczące osiedla.

5. Dotyczące zwierząt domowych:

 • Dbaj o to, aby zwierzę było dobrze traktowane i nie zakłócało spokoju sąsiadów (np. szczekanie psa w godzinach nocnych).
 • Sprzątaj po swoim zwierzęciu na terenie osiedla, zwłaszcza wokół wejścia do budynku.
 • Pamiętaj o przestrzeganiu zasad dotyczących trzymania zwierząt.

6. W sprawach parkingu:

 • Nie zajmuj miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, jeśli nie masz do tego uprawnień.
 • Zachowaj porządek na miejscach parkingowych, nie pozostawiaj na nich zbędnych przedmiotów.
 • Unikaj parkowania w sposób. uciążliwy dla innych mieszkańców.

7. W zakresie remontów i prac naprawczych:

 • Informuj sąsiadów o planowanych pracach, które mogą generować hałas czy utrudniać poruszanie się.
 • Przestrzegaj zasad dotyczących godzin, w których można wykonywać głośniejsze prace.
 • Zadbaj o to, aby miejsca remontowe były zabezpieczone, aby nie zagrażały bezpieczeństwu innych mieszkańców.

8. W kwestiach wspólnego użytkowania ogólnie dostępnego mienia:

 • Szanuj wspólne mienie.
 • Jeśli coś zniszczysz, poinformuj zarząd i podejmij działania naprawcze.
 • Nie pożyczaj czy nie używaj prywatnych rzeczy sąsiadów bez ich zgody.

9. W kontaktach z administracją osiedla:

 • Zgłaszaj wszelkie usterki czy problemy zarządowi, stosując się do ustalonych procedur.
 • Pamiętaj o terminach płatności czynszu i opłat eksploatacyjnych.
 • Szanuj pracowników spółdzielni i zarządu, starając się rozwiązywać wszelkie kwestie w sposób konstruktywny.

10. Dotyczące używania komunikacji wewnętrznej:

 • Zgłaszaj informacje istotne dla mieszkańców na tablicach ogłoszeń.
 • Nie spamuj grup internetowych czy e-mailowych osiedla, ograniczaj się do istotnych kwestii.
 • Pamiętaj o szacunku w wypowiedziach i tonie komunikacji.

Powyższe zasady mogą pomóc w utrzymaniu pozytywnych relacji między sąsiadami, co z kolei przyczynia się do harmonii i komfortu życia na osiedlach. To, jakie zasady będą stosowane, może również zależeć od specyfiki danego osiedla i preferencji jego mieszkańców. Warto jest je ustalić i promować, aby społeczność mieszkańców funkcjonowała sprawnie i przyjemnie.