OGŁOSZENIE – zapraszamy firmy do składania ofert na roboty rozbiórkowe składu opału

Zarząd Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Wołominie zaprasza firmy do składania ofert na roboty rozbiórkowe składu opału oraz odtworzenie terenu zlokalizowanego przy bloku nr 5 na os. Słoneczna w Wołominie.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać w biurze Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Wołominie przy al. Niepodległości 17 w pokoju 15 po dokonaniu opłaty na rachunek numer 16 1020 1042 0000 8202 0009 1280 w wysokości 100,00 zł + 23% VAT, ( tytuł przelewu : przetarg na rozbiórkę składu opału przy bloku nr 5).

Wszelkich informacji dodatkowych udzieli Rafał Pietrzak, tel. 22 776 36 89.

Oferty prosimy składać w sekretariacie Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Wołominie przy al. Niepodległości 17 w pokoju nr 3 lub drogą elektroniczną na adres sekretariat@sbm.wolomin.pl w terminie do 26 stycznia 2024 roku do godziny 14:30.