Harmonogram przeglądów elektrycznych 5-letnich

Polskie prawo budowlane nakazuje właścicielom bądź zarządcom nieruchomości dokonywać obowiązkowych kontroli instalacji, w tym także elektrycznych, minimum co 5 lat. Jest to ważne z uwagi na zagrożenie pożarowe oraz ewentualność wystąpienia porażeń prądem.
Obowiązek przeglądu sprawności instalacji elektrycznej wynika z ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (art. 62), który wskazuje, iż obiekty budowlane w czasie użytkowania powinny być poddawane co najmniej raz na 5 lat kontroli stanu technicznego oraz przydatności użytkowej.

SBM

Realizując w/w obowiązek Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego w Wołominie informuje o wprowadzeniu harmonogramu przeglądów elektrycznych. Jednocześnie informujemy, że wykonawca prac przeglądowych firma CITYTECH wywiesi co najmniej 2 tygodnie wcześniej ogłoszenie informacyjne zawierające kontakt do koordynatora przedsięwzięcia. Przeglądy będą realizowane w godzinach popołudniowych.

Pobierz Harmonogram przeglądów elektrycznych 5-letnich