Informacja dotycząca montażu urządzeń antenowych

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz estetyki naszej wspólnej przestrzeni, pragniemy poinformować, że zabronione jest samodzielne montowanie jakichkolwiek urządzeń w postaci anten siatkowych, satelitarnych i innych podobnych.

Montaż takich urządzeń może odbywać się wyłącznie za pisemną zgodą SBM w Wołominie. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami:

   • Montaż urządzeń antenowych może być dokonywany wyłącznie przez osoby lub firmy posiadające odpowiednie uprawnienia oraz doświadczenie w tego typu pracach.
   • W przypadku chęci zamontowania anteny siatkowej, satelitarnej lub innego podobnego urządzenia, należy złożyć wniosek o zgodę do Zarządu SBM w Wołominie. Wniosek powinien zawierać szczegółowe informacje dotyczące rodzaju urządzenia, miejsca montażu oraz dane kontaktowe osoby/firmy wykonawczej.
   • Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Zarząd, możliwe będzie przystąpienie do montażu przez uprawnione osoby/firmy.
   • Montaż urządzeń antenowych bez wcześniejszej zgody Spółdzielni jest zabroniony i może być podstawą do podjęcia działań naprawczych oraz nałożenia odpowiednich sankcji.

Zachęcamy do przestrzegania tych zasad w celu zachowania estetyki naszego budynku oraz zapewnienia bezpiecznego i profesjonalnego montażu urządzeń antenowych.

W przypadku pytań lub potrzeby dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z Biurem SBM w Wołominie.

Wyciąg z Regulaminu:

§ 6

 1. Wchodzenie na dachy budynków, bez zgody Spółdzielni jest zabronione.
 2. Zakładanie anten radiowych i telewizyjnych jest dozwolone tylko za zgodą Spółdzielni i przez osoby zawodowo do tego przygotowane. W przypadku naruszenia tego postanowienia, Spółdzielnia po uprzednim wezwaniu, usunie ww. urządzenia na koszt osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu do którego dane urządzenie zostało założone.