INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że na wszystkich klatkach wywieszona została informacja dotycząca zadłużenia danego budynku na dzień 30.06.2023 r. z tytułu opłat eksploatacyjnych. W związku z powyższym przypominamy o regularnym dokonywaniu wpłat.

INFORMACJA

Zarząd Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Wołominie informuje, że w dniu 29 września 2022 roku została podpisana umowa współpracy z Zakładem Energetyki Cieplnej w Wołominie w sprawie udzielenia przedpłaty na zakup energii cieplnej.
W dniu 6 października 2022 roku Spółdzielnia dokonała przedpłaty w wysokości 1 miliona złotych na rachunek bankowy Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie z tytułu usług dostawy ciepła.

INFORMACJA

W związku z zatwierdzeniem nowej taryfy przez Urząd Regulacji Energetyki dla Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wołominie na dostawę energii cieplnej Nr DRE.WRC.4210.25.3.2022.336.XVIzm2.ESz z dnia 27.06.2022 r. obowiązującej od dnia 13.07.2022 r. oraz Rządową Tarczą Antyinflacyjną wprowadzoną Ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (Dz.U. z 2022 r., poz. 1488) obniżającej stawkę VAT do wysokości 5% na sprzedaż energii cieplnej do 31 października 2022 r., Zarząd Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Wołominie wprowadza z dniem 1 sierpnia 2022 roku nowe stawki opłat – zaliczek na centralne ogrzewanie i podgrzanie ciepłej wody.

Jednocześnie w celu zmniejszenia kosztów zużycia energii cieplnej postanowił:
– zmniejszyć moc zamówioną w ZEC o 10 % od 1 października 2022 r.,
– zmniejszyć nastawy temperatury w regulatorach pogodowych do lokali o 2°C,
– zmniejszyć temperaturę ciepłej wody użytkowej do 50°C.

 

OGŁOSZENIE

SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO w Wołominie poszukuje osoby na stanowisko KONSERWATOR – HYDRAULIK.
Dobre warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę.
CV prosimy przesłać na adres:
Al. Niepodległości 17, 05-200 Wołomin lub e-mail: sekretariat@sbm.wolomin.pl