Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego w Wołominie

05-200 Wołomin Al. Niepodległości 17

Sekretariat tel. (22) 776-22-82; fax (22) 776-16-72
Dział Księgowości – (22) 776-27-33
Czynsze – (22) 787-88-81
Dział Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi – (22) 776-36-89
Dział Członkowsko-Mieszkaniowy – (22) 776-36-92

Administracje osiedlowe:
Osiedle Niepodległości – ul. B. Chrobrego 10 tel. (22) 787-32-92
Administrator – Waldemar Panufnik – tel. służbowy 691-769-224

Osiedle Słoneczna – blok nr 5 tel. 603-602-827
Administrator – Andrzej Frelik

Osiedle Lipińska – ul. Starowiejska 1 tel. (22) 776-31-51
Administrator – Waldemar Kołodziejczyk – Tel. służbowy 603-861-461

Osiedle Kobyłkowska Tel. (22) 787-40-19
Administrator Henryka Żabik

Osiedle Ręczajska w Kobyłce – ul. Osiedlowa 3 tel. 697-537-597
Administrator Henryka Żabik

Osiedle Nasz Dom w Kobyłce ul. Napoleona 65 bl. 1
Administrator Ryszard Ligocki