Regulamin doręczania korespondencji do użytkowników lokali zarządzanych przez Spółdzielnię Budownictwa Mieszkaniowego w Wołominie
Pobierz dokument: Regulamin

Załączniki do Regulaminu:
1. Oświadczenie o wyborze sposobu dostarczania korespondencji
2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na otrzymywanie korespondencji w formie elektr.
3. Oświadczenie o cofnięciu zgody na otrzymywanie korespondencji w formie elektr.
4. Zgoda na przesyłanie faktur drogą elektroniczną
5. Oświadczenie o cofnięciu zgody na otrzymywanie faktur w formie elektr.