ZAWIADOMIENIE o zwołaniu WALNEGO ZGROMADZENIA

Z A W I A D O M I E N I E o zwołaniu WALNEGO ZGROMADZENIA członków Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Wołominie

Zarząd Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Wołominie działając na podstawie § 51 ust. 1 pkt. 11 oraz § 20 i § 23 Statutu
z w o ł u j e
Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni w trzech częściach w następujących terminach:

Data część godzina rozpoczęcia obejmująca członków, którym przysługują tytuły prawne do lokali
10.06.2024 I 18:00 na Osiedlu Słoneczna, Osiedlu Niepodległości w Wołominie oraz członków oczekujących
11.06.2024 II 18:00 na Osiedlu Lipińska i na Osiedlu Kobyłkowska w Wołominie
12.06.2024 III 17:00 na Osiedlu Ręczajska i na Osiedlu Nasz Dom w Kobyłce
    • I część Walnego Zgromadzenia odbędzie się w Kinie Kultura w Wołominie przy ul. Mickiewicza 9.
    • II część Walnego Zgromadzenia się w Powiatowym Centrum Kultury Fabryczka w Wołominie przy ul. Orwida 20.
    • III część Walnego Zgromadzenia odbędzie się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kobyłce przy ul. Leśnej 8 lokal 0.3.

Członkowie SBM w Wołominie mają prawo do zapoznania się ze sprawozdaniami i projektami uchwał będącymi przedmiotem obrad. Powyższe materiały zostaną wyłożone w dniach od 24.05.2024 r. do 09.06.2024 r., w godzinach od 1200 do 1400 w siedzibie Spółdzielni przy Al. Niepodległości 17 w Wołominie w pokoju nr 13 oraz w siedzibach Administracji w godzinach ich pracy, a także zostaną umieszczone na stronie internetowej Spółdzielni.
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego Zawiadomienia.