REKRUTACJA Konserwator Osiedlowy Elektryk

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego w Wołominie ogłasza REKRUTACJĘ na Stanowisko Konserwator Osiedlowy Elektryk

Szczegóły zatrudnienia:

 • Miejsce wykonywania pracy: SBM Wołomin Os. Niepodległości w Wołominie
 • Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę
 • Okres próbny: 3 miesiące,
 • Wymiar czasu pracy: pełny etat

Wymagania:

 • Uprawnienia SEP do 1 kV.

Przykładowy zakres wykonywanych prac:

 1. Wykonywanie prac konserwacyjnych, naprawczych i modernizacyjnych w zakresie branży elektrycznej w budynkach mieszkalnych i obiektach technicznych.
 2. Utrzymanie urządzeń i instalacji elektrycznej, odgromowej, sygnalizacyjnej, sterującej, oświetleniowej w stanie sprawności technicznej zgodnej z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 3. Codzienny przegląd urządzeń i instalacji elektroenergetycznej w obiektach technicznych takich jak: hydrofornia, węzły cieplne.
 4. Przy dokonywaniu przeglądów należy sprawdzić:

Czystość urządzeń, układ zasilający urządzeń rozruchowych i zasilających.

 • Urządzenia zabezpieczające, układy sygnalizacyjne i sterownicze.
 • Stopień nagrzania obudowy i łożysk w silnikach.
 • Stan osłon części wirujących.
 • Stan przewodów ochronnych i ich połączenie.
 1. Dokonywanie systematycznych przeglądów instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych w tym:
 • Wewnętrznych linii zasilających.
 • Instalacji oświetleniowej.
 • Rozdzielnie administracyjne i lokatorskie.
 • Instalacja odgromowa.
 • Stan osprzętu na klatkach schodowych, w piwnicach i przed budynkami.
 • Likwidacja uszkodzeń instalacji zagrażających zdrowiu lub życiu mieszkańców.
 • Utrzymanie czystości i sprawności technicznej skrzynek rozdzielczych, tablic elektrycznych piętrowych i głównych, zabezpieczenie ich przed dostępem osób niepowołanych.
 • Sprawdzenie i ewentualna naprawa umocowania przewodów elektrycznych.
 1. Naprawa i wymiana opraw, wyłączników, przycisków oświetleniowych w pomieszczeniach wspólnego użytkowania oraz przed budynkami.
 2. Wymiana bezpieczników, główek i gniazd bezpiecznikowych oraz wyłączników instalacyjnych tablicowych w obwodach administracyjnych danego budynku.
 3. Wykrywanie i likwidacja nielegalnych podłączeń do obwodów administracyjnych i obwodów zasilających.
 4. Wykrywanie przerw i zwarć instalacji elektrycznej oraz usuwanie przyczyn wraz z wymianą uszkodzonych końcówek w obwodzie administracyjnym.
 5. Informowanie administratora osiedla o wszelkich spostrzeżeniach dotyczących
  instalacji i urządzeń elektrycznych.

Kandydaci przystępujący do rekrutacji na stanowisko Konserwator Osiedlowy Elektryk w Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Wołominie powinni złożyć CV w sekretariacie Spółdzielni, przesłać na adres: Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego w Wołominie Al. Niepodległości 17, 05-200 Wołomin lub za pośrednictwem mail: sekretariat@sbm.wolomin.pl z dopiskiem „Konserwator Osiedlowy Elektryk”.

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego w Wołominie posiada do wynajęcia wolny lokal użytkowy usytuowany w przyziemiu budynku, posiadający samodzielne wejścia:

o powierzchni 102 m2 w Wołomin przy ul. Lipińska 87

W celu jego obejrzenia należy kontaktować się z Administracją os. Niepodległości tel. 22 787 32 92.
Osoby zainteresowane wynajęciem proszone są o kontakt pod nr tel. 22 776 22 82

OGŁOSZENIE

W związku z zakończeniem obowiązywania Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej wprowadzonej Ustawą z dnia 13 stycznia 2022r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług w okresie od 1 lutego 2022r do 31 grudnia 2022r. (Dz. U. poz. 196 z późniejszymi zmianami), obniżającej stawkę VAT do wysokości 5% na sprzedaż energii cieplnej, Zarząd Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Wołominie wprowadza z dniem 1 stycznia 2023 roku nowe stawki opłat – zaliczek na centralne ogrzewanie i podgrzanie ciepłej wody uwzględniające aktualny podatek VAT 23%.

Szczegółowy wymiar opłat zostanie Państwu dostarczony w późniejszym terminie.

Wołomin, dn. 03.01.2023r. Zarząd SBM Wołomin