OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Wołominie informuje, że podjął decyzję o rozpoczęciu dostawy ciepła do budynków mieszkalnych:

  • Na osiedlach Słoneczna, Niepodległości, Lipińska i Kobyłkowska w Wołominie – z dniem 9 października 2023 roku,
  • Na osiedlach Ręczajska i Nasz Dom w Kobyłce – z dniem 10 października 2023 roku.

Wszelkie usterki związane z ogrzewaniem pomieszczeń prosimy zgłaszać do administracji osiedlowych.

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Wołominie informuje, że odczyty zużycia ciepłej i zimnej wody planowane są na dzień 31 października 2023 roku.
Sporządzenie rozliczenia kosztów zużycia ciepłej i zimnej wody dla wszystkich lokali planowane jest w terminie do 22 listopada 2023 roku.

Po otrzymaniu rozliczenia prosimy o sprawdzenie przestawionych w dokumentach stanów wodomierzy z rzeczywistymi wskazaniami wodomierzy. W przypadku rozbieżności, prosimy o kontakt z Działem Rozliczeń, tel. 22 787 88 81.

OGŁOSZENIE

W związku z zakończeniem obowiązywania Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej wprowadzonej Ustawą z dnia 13 stycznia 2022r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług w okresie od 1 lutego 2022r do 31 grudnia 2022r. (Dz. U. poz. 196 z późniejszymi zmianami), obniżającej stawkę VAT do wysokości 5% na sprzedaż energii cieplnej, Zarząd Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Wołominie wprowadza z dniem 1 stycznia 2023 roku nowe stawki opłat – zaliczek na centralne ogrzewanie i podgrzanie ciepłej wody uwzględniające aktualny podatek VAT 23%.

Szczegółowy wymiar opłat zostanie Państwu dostarczony w późniejszym terminie.

Wołomin, dn. 03.01.2023r. Zarząd SBM Wołomin