Spis Ustaw i Rozporządzeń dotyczących Działalności Spółdzielni Mieszkaniowych

W celu zapewnienia Państwu dostępu do istotnych aktów prawnych regulujących działalność naszej Spółdzielni Mieszkaniowej, udostępniamy poniższe linki do ważnych ustaw oraz rozporządzeń:

 1. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze**:
  [Link do Ustawy]
 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali**:
  [Link do Ustawy]
 3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 kwietnia 1995 r. w sprawie sposobu i czasu przechowywania ksiąg i dokumentów zlikwidowanych spółdzielni oraz organizacji spółdzielczych**:
  [Link do Rozporządzenia]
 4. Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego**:
  [Link do Ustawy]
 5. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami**:
  [Link do Ustawy]
 6. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych**:
  [Link do Ustawy]
 7. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego**:
  [Link do Ustawy]
 8. Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego**:
  [Link do Ustawy]
 9. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze**:
  [Link do Ustawy]
 10. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości**:
  [Link do Ustawy]
 11. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów**:
  [Link do Ustawy]
 12. Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa**:
  [Link do Ustawy]

Zachęcamy do zapoznania się z powyższymi aktami prawymi, które stanowią podstawę naszej działalności i określają nasze prawa oraz obowiązki. W przypadku pytań lub potrzeby dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z Zarządem Spółdzielni.