Informacja – wysokości rekompensat w 2023 roku dla ZEC w Wołominie

Szanowni Państwo!
W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi informacji znajdujących się na klatkach schodowych Państwa budynków o wysokości rekompensat w 2023 roku dla ZEC w Wołominie, uprzejmie informujemy, że powyższe rekompensaty stanowią wyrównanie dla ww. przedsiębiorstwa energetycznego, za to, że uprawnieni odbiorcy (mieszkańcy) nie zostali obciążeni nadmiernymi kosztami ciepła. Oznacza to że o tyle łącznie obniżona była już cena zapłacona za ogrzewanie przez Państwa w 2023 roku. Nie są to rekompensaty dla Spółdzielni, a zatem nie będą to środki zwrócone na poszczególne lokale.
Jednocześnie nadmieniamy, że ustawa z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, w chwili obecnej przewiduje stosowanie rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych jedynie do dnia 30 czerwca 2024 roku. Wobec powyższego, po tym terminie, jeżeli rekompensaty dla ZEC w Wołominie przestaną być stosowane, spowoduje to podwyższenie opłat za centralne ogrzewanie oraz ciepłą wodę.