Informacje o Awariach i Planowanych Przerwach w Dostawie Usług Podstawowych

W trosce o Państwa komfort oraz świadomość dotyczącą wszelkich zakłóceń w dostawie niezbędnych usług, pragniemy zapewnić dostęp do aktualnych informacji o awariach oraz planowanych przerwach.

Poniżej prezentujemy zestawienie odnośników do stron internetowych, na których znajdą Państwo szczegółowe dane dotyczące:

  • Przerwy w dostawie energii elektrycznej:

Aktualne informacje dotyczące planowanych wyłączeń prądu w obszarze Warszawy i rejonie energetycznym Legionowo znajdziesz na stronie: https://pgedystrybucja.pl/planowane-wylaczenia

Prosimy wybrać odpowiednią lokalizację: oddział Warszawa i rejon energetyczny Legionowo, aby uzyskać szczegółowe dane na temat planowanych prac.

W przypadku wyłączeń spoza listy lub awarii, prosimy o niezwłoczne zgłaszanie na numer pogotowia energetycznego: 911.

  • Przerwy w dostawie energii cieplnej:

Strona internetowa Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.

Komunikaty: https://www.zec.wolomin.pl/strefa-klienta/przerwy-w-dostawie-ciepla

Zgłaszanie awarii ciepłowniczych: https://www.zec.wolomin.pl/strefa-klienta/awarie

  • Przerwy w dostawie wody bieżącej:

Strona Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie

Ewentualne informacje o przerwach w dostawach lub awariach dostępne na liście “Aktualności”: https://www.pwik.wolomin.pl/aktualnosci,kt-10.html