Co zrobić ze zużytymi oponami?

Nieuchronnie zbliża się czas wymiany opon. Jednak co zrobić z tymi zużytymi, które nie nadają się już do dalszej eksploatacji? Spółdzielnia nie organizuje zbiórek zużytych opon, a każdy z mieszkańców musi zająć się tym osobiście i na własny koszt.

Guma używana do produkcji opon zawiera wiele substancji, które są nieprzyjazne dla środowiska i mogą rozkładać się nawet przez sto lat. Można wśród nich wymienić przede wszystkim sadzę i krzemionkę, ale też m.in. oleje i żywice. Oprócz mieszanki gumowej opona składa się także z oplotu stalowego oraz tekstylnego. To również cenne surowce, które mogą być ponownie wykorzystane.

Jak Postępować z Zużytymi Oponami?

Jednym z najważniejszych apeli jest prośba, aby nie wyrzucać zużytych opon na terenie osiedlowych śmietników. Zamiast tego, warto rozważyć różne możliwości, jak skutecznie je zutylizować.

Recykling Materiałowy i Odzysk Energetyczny

Zużyte opony mogą zostać poddane recyklingowi materiałowemu. W tym procesie oddziela się od siebie różne składniki, takie jak oplot stalowy czy tekstylia, aby ponownie wykorzystać je w produkcji innych produktów. Oplot stalowy trafia do hut, gdzie może zostać przetopiony i wykorzystany ponownie. Tekstylia znajdują swoje zastosowanie jako dodatek do betonu, poprawiając jego wytrzymałość.

Opony mogą również zostać wykorzystane w odzysku energetycznym jako wysokoenergetyczne paliwo w cementowniach. To sposób na zmniejszenie zużycia innych surowców.

Piroliza: Odzysk Składników Opony

Innym sposobem na odzyskanie z opon ich składników jest proces pirolizy. Dzięki temu można uzyskać oleje oraz karbonizat, czyli sadzę techniczną. Te surowce mogą być ponownie wykorzystane, np. jako barwnik lub surowiec do produkcji nowych opon.

Prawo i Odpowiedzialność Producentów

Warto pamiętać o obowiązkach producentów i dystrybutorów opon. Przepisy określają, że co najmniej 75% tonażu zużytych opon musi być poddane odzyskowi, a minimum 15% powinno być recyklingowane. Dzięki temu, systematyczna utylizacja opon staje się możliwa.

Jak Oddać Zużyte Opony?

Zastanawiasz się, jak najlepiej pozbyć się zużytych opon? Oto kilka sposobów:

  1. Zostawienie w Zakładzie Wulkanizacyjnym: Podczas wymiany opon na nowe, warto zapytać w zakładzie, czy mają możliwość przyjęcia zużytych opon. Niektóre miejsca oferują tę usługę za darmo lub za niewielką opłatą.
  2. Oddanie w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK): Przed oddaniem opon warto sprawdzić lokalne zasady. Niektóre miejsca mogą mieć limity co do liczby opon przyjmowanych rocznie.
  3. Skorzystanie z Centrum Utylizacji Opon (CUO): To rozwiązanie głównie dla tych, którzy chcą pozbyć się większej ilości opon. Po zgłoszeniu do CUO można uzyskać darmowy odbiór opon wraz z transportem do punktu odzysku.
  4. Oddanie podczas Lokalnej Zbiórki Odpadów: Warto sprawdzić, czy samorząd organizuje akcje zbierania zużytych opon. To dobry sposób na legalne i ekologiczne pozbycie się odpadów.

Kreatywne Zastosowania

Opony, nawet po zużyciu, mogą znaleźć wiele alternatywnych zastosowań. Są wykorzystywane na torach gokartowych jako ściany pochłaniające uderzenia. Można też stworzyć z nich doniczki czy kwietniki do ogrodu. Huśtawki z opon mogą być atrakcyjnym dodatkiem do przydomowych placów zabaw.

Podsumowanie

Zużyte opony, które zbliżają się do końca swojego żywota, nie muszą stać się jedynie kolejnymi odpadami. Recykling materiałowy, odzysk energetyczny, piroliza – to sposoby, które pozwalają zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko. Apelujemy o odpowiedzialne postępowanie z zużytymi oponami, unikając ich wyrzucania na terenie osiedlowych śmietników. Dzięki temu, nawet po zakończeniu eksploatacji, opony mogą znaleźć nowe życie i być cennym źródłem surowców dla przyszłych produktów.

Przydatne linki: