Oświadczenie i pełnomocnictwo

 OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO W WOŁOMINIE 

Pobierz dokument

 

 PEŁNOMOCNICTWO NA WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁDZIELNI BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO W WOŁOMINIE 

Pobierz dokument