Historia

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego w Wołominie powstała w 1958 roku z inicjatywy pracowników Zakładów Stolarki Budowlanej w Wołominie i przyjęła nazwę Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Słoneczna” przy Zakładach Stolarki Budowlanej w Wołominie. Działalność gospodarczą rozpoczęła od dnia 11 lipca 1958 roku, tj. od dnia wpisu do rejestru przez Sąd Powiatowy w Wołominie.
Na przestrzeni lat Spółdzielnia powiększała się przyjmując członków i łącząc się z innymi Spółdzielniami, m.in. z Miejską Spółdzielnią Mieszkaniową w Wołominie (1960r.) oraz ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Wyzwolenie” w Kobyłce (1962r.)

Aktualnie nasza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego zrzesza 5.881 członków. W zasobach Spółdzielni znajduje się 5.231 mieszkań usytuowanych na terenie miasta Wołomin i Kobyłka.
Powierzchnia wszystkich lokali mieszkalnych w zasobach Spółdzielni wynosi ponad 251tys.m2. Ponadto Spółdzielnia posiada lokale użytkowe o łącznej powierzchni ponad 13 tys. m2.
W Wołominie są 4 osiedla, którymi Spółdzielnia zarządza o łącznej liczbie 4.865 mieszkań, a w Kobyłce 2 osiedla z 366 mieszkaniami.
Każde osiedle ma swoją administrację, a Zarząd Spółdzielni urzęduje w Wołominie przy ul. Niepodległości 17 na osiedlu Słoneczna.

Najstarsze osiedle, od którego zaczęła działalność Spółdzielnia to osiedle Słoneczna, na którym znajduje się 19 budynków mieszkalnych, pawilon handlowo-usługowy i 41 garaży o łącznej powierzchni użytkowej – 25 tys.m2.

Największe osiedle, a zarazem najmłodsze nosi nazwę Niepodległości i liczy 2.508 mieszkań usytuowanych w 65 budynkach o powierzchni użytkowej prawie 140tys.m2.
Budowa jego rozpoczęła się na początku lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku, a w latach dziewięćdziesiątych mieszkania budowano tu za własne środki przyszłych użytkowników.
Na Osiedlu znajdują się szkoły: podstawowa, gimnazjum i liceum, a także przedszkole, przychodnie lekarskie, banki, sklepy i inne usługi służące mieszkańcom.

Do Spółdzielni należy także Osiedle Lipińska i Osiedle Kobyłkowska. Oba Osiedla powstały w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku.
Na Osiedlu Lipińska znajduje się 25 budynków mieszkalnych, 4 pawilony handlowe i 87 garaży murowanych o łącznej powierzchni użytkowej 61,7tys.m2. Na tym Osiedlu działa znany w mieście klub „Tramp”, w którym spotykają się różne grupy i środowiska mieszkańców. Od wielu lat działa tu wiele kół zainteresowań i stowarzyszeń.

Powstanie Osiedla Kobyłkowska zapoczątkowała budowa mieszkań dla pracowników przedsiębiorstwa „Gazomontaż”. Kolejne budynki mieszkalne realizowała Spółdzielnia, podpisując umowy z zakładami pracy, które dysponowały własnym wykonawstwem budowlanym. Były to Eltor i Zakłady Solarki Budowlanej z Wołomina oraz Budor z Kobyłki. Do tego Osiedla należy także budynek z ulicy Warszawskiej 14 wybudowany w latach sześćdziesiątych. W sumie Osiedle liczy 13 budynków, 50 murowanych garaży oraz pawilon handlowy, co daje łączną powierzchnię użytkową ponad 18,5tys.m2.

Do naszej Spółdzielni należą także dwa osiedla zlokalizowane w Kobyłce.
Osiedle Ręczajska datuje swoje istnienie od 1960 roku, a ze Spółdzielnią w Wołominie zostało połączone w 1962 roku. Obecnie liczy 9 budynków mieszkalnych i 19 garaży murowanych co daje ponad 10tys. m2 powierzchni użytkowej.
Drugie Osiedle znajdujące się na terenie Kobyłki – to osiedle nazwane „Nasz Dom” liczące 4 budynki mieszkalne o łącznej powierzchni 7,4tys. m2. Osiedle to powstało w wyniku podpisania porozumienia Spółdzielni i Instytutem Maszyn Budowlanych „Budor” i miało na celu m.in. zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych pracowników Instytutu.
Do Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Wołominie przez ponad 30 lat należało osiedle w Ząbkach, które w 2009r. utworzyło oddzielną spółdzielnię „Wspólny Trud”.