INFORMACJA

Zarząd Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Wołominie informuje, że w dniu 29 września 2022 roku została podpisana umowa współpracy z Zakładem Energetyki Cieplnej w Wołominie w sprawie udzielenia przedpłaty na zakup energii cieplnej.
W dniu 6 października 2022 roku Spółdzielnia dokonała przedpłaty w wysokości 1 miliona złotych na rachunek bankowy Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie z tytułu usług dostawy ciepła.