INFORMACJA

W związku z zatwierdzeniem nowej taryfy przez Urząd Regulacji Energetyki dla Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wołominie na dostawę energii cieplnej Nr DRE.WRC.4210.25.3.2022.336.XVIzm2.ESz z dnia 27.06.2022 r. obowiązującej od dnia 13.07.2022 r. oraz Rządową Tarczą Antyinflacyjną wprowadzoną Ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (Dz.U. z 2022 r., poz. 1488) obniżającej stawkę VAT do wysokości 5% na sprzedaż energii cieplnej do 31 października 2022 r., Zarząd Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Wołominie wprowadza z dniem 1 sierpnia 2022 roku nowe stawki opłat – zaliczek na centralne ogrzewanie i podgrzanie ciepłej wody.

Jednocześnie w celu zmniejszenia kosztów zużycia energii cieplnej postanowił:
– zmniejszyć moc zamówioną w ZEC o 10 % od 1 października 2022 r.,
– zmniejszyć nastawy temperatury w regulatorach pogodowych do lokali o 2°C,
– zmniejszyć temperaturę ciepłej wody użytkowej do 50°C.