UCHWAŁA NR XLII-192 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE

w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty oraz zwolnienia z części opłaty w związku z kompostowaniem bioodpadów w przydomowym kompostowniku.

Pobierz treść uchwały: UCHWAŁA NR XLII-192 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE