UCHWAŁA NR XXXVI-84/2021 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE

z dnia 1 lipca 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty oraz zwolnienia z części opłaty w związku z kompostowaniem bioodpadów w przydomowym kompostowniku

Pobierz treść uchwały