UCHWAŁA NR XX-68/2020 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE

z dnia 28 maja 2020 r.

w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty oraz zwolnienia z części opłaty w związku z kompostowaniem bioodpadów w przydomowym kompostowniku.

Pobierz treść uchwały

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.